Yritys

 MaisemaVision Y-tunnus on 2218768-9.

Toiminta-ajatuksena on luoda toimivaa, viihtyisää, laadukasta  ja elämyksellistä ulkotilaa asiakkaillemme. Usein asiakkaalla on visio ympäristöstään, suunnittelijan tehtävä on tällöin muuntaa se konkreettisiksi toteutettavissa oleviksi asioiksi. Suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita tarjoamme niin taloyhtiölle, yksityisille kuin julkisille tilaajillekin.

MaisemaVisio on aloittanut toimintansa lokakuussa 2008. Yrityksen toimipaikka on Kangasalan Ruutanassa. Toiminta-alueemme on pääasiassa Pirkanmaa, erityisiä suunnittelutöitä teemme myös kauemmaksi.

MaisemaVisio on Maisemasuunnittelijat ry:n yritysjäsen ja Kangasalan Yrittäjien jäsen.

 Virpi Hannuksela

Koulutukseni on hortonomi AMK (HAMK 2002).
Ennen omaa yritystä työkokemusta kertyi Rambollista projektipäällikkönä ja suunnittelijana v. 2002-08. Monipuolisten suunnittelutehtävien lisäksi kokemusta on myös viherrakentamisesta ja hoitotöistä.

Erityisinä osaamisalueina tietämys viherympäristön merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille (lääketieteen-opintoja 1992-95), sekä kiinnostus hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn (opinnäytetyö aiheesta v.2002).

Harrastuksiin kuuluu liikunnan lisäksi mm. oman pihan rakentaminen ja hoito. Omalla pihalla työskentely mahdollistaa uusien kasvien ja erilaisten rakentamis- ja hoitomenetelmien kokeilun. Näistä kokemuksista on hyötyä myös suunnittelutyössä.

Yhdistys- ja luottamustoimet ovat tärkeä vastapaino yrittäjän arjelle. Virpi on ollut Maisemasuunnitteljat ry:n (ent. Viheraluesuunnittelijat ry VSU) hallituksessa vuosina 2009-12, paikallisen alakoulun vanhempainyhdistyksessä vuodet 2005-09 sekä 2012-13, ja nykyisin mukana kotikunnan politiikassa: kaavoituslautakunnassa (vuodet 2013-17), valtuutettuna 2017 alusta lähtien, 1.6.2017 alkaen valtuutettuna ja elinvoimalautakunnassa.