Rakennuttaminen & valvonta

Suunnitteluprosessin jälkeen on toteutuksen vuoro. Pihan teettäminen viherrakentajalla vaatii rakentajan valinnan, ja tämä tehdään ainakin isommissa kohteissa yleensä kilpailutuksen kautta. Urakkatarjouspyyntöön tarvitaan riittävän tarkat suunnitelmat ja lisäksi muut tarjouspyyntöasiakirjat. Hyvillä ja yksiselitteisillä tarjouspyyntöasiakirjoilla saadaan vertailukelpoiset tarjoukset, joiden perusteella urakoitsijan valinta on helppoa.

Urakoitsijan valinnan jälkeen käynnistyy konkreettinen rakentaminen ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen varmistamiseksi tarvitaan työmaavalvontaa.

Urakka-asiakirjat

Urakka-asiakirjoihin kuuluvat urakkatarjouspyyntö liitteineen, joita voi olla mm.

  • urakkaohjelma (tässä kuvataan mm. urakkaan liittyvien tahojen yhteystiedot ja rakennuskohteen tiedot, urakkamuoto, urakan laajuus, erityisehdot ja urakka-alue sekä mahdolliset työrajat, liikennejärjestelyt, katselmukset, laadunvarmistus, ympäristön suojeluun liittyvät asiat, urakan asiakirjat ja aikatauluasiat, vastuut ja velvoitteet, valvonta, työmaan hallintoon liittyvät asiat, tarjouksen tekemiseen ja urakoitsijan valintaan liittyvät asiat )
  • työmaan suunnitteluun ja turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, kuten työmaan laatu- ja turvallisuussuunnitelmaohje / turvallisuusasiakirja ja työmaan turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet
  • yksikköhintaluettelo

MaisemaVisio voi valmistalla piharakennusurakan kilpailutuksen tekemällä urakka-asiakirjat ja lähettämällä ne valituille urakoitsijoille. Tarjousten saavuttua olemme apuna tarjousten vertailussa ja urakkaneuvotteluissa.

Valvonta

Valvonnan tehtävä on varmistaa, että rakennuskohde toteutetaan asianmukaisesti suunnitelma-asiakirjoja (suunnitelmat, työselostukset) ja tehtyjä sopimuksia (urakkasopimus, neuvottelumuistiot, urakkaohjelma, yleiset sopimusehdot ja turvallisuussuunnitelmat) noudattaen.

Hyvällä valvonnalla ehkäistään ongelmia jo ennen niiden syntymistä ja edistetään toivotun lopputuloksen syntymistä. Valvoja on usein myös tilaajan turvallisuuskoordinaattori joka valvoo työmaan turvallisuutta.

Valvoja kannattaa ottaa rakentamisprosessiin mukaan jo urakan tarjousvaiheessa, koska tässä vaiheessa vaikutetaan lopputuloksen laatuun ratkaisevasti!


Yhteydenotto