Suunnitteluprosessi

Suunnitteluhanke on prosessi, joka etenee vaiheiden kautta maaliin, eli valmiiseen suunnitelmaan. Pienemmissä projekteissa kaikkia vaiheita ei ehkä tarvita, tai ne ovat lyhyitä.

Projekti alkaa yleensä aloituspalaverilla kohteessa, jossa päätetään tehtävän tai suunnitteluhankkeen sisältö ja rajaukset sekä suunnitelman tavoitteet. Yksityisasiakkaita varten on käytössä ”tarve- ja toivekartoituslomake”, joka käydään läpi tapaamisessa. Samalla suunnittelija tutustuu kohteeseen ja ottaa siitä kuvia.

Aloituspalaverin jälkeen suunnittelija tekee tarjouksen tai kustannusarvion, ellei sitä ole tehty aiemmin. Tilaajan hyväksyessä tarjouksen suunnittelija hankkii lisää lähtötietoja (pohjakartat, valo- ja ilmakuvat sekä asiakkaan kanssa käydyt keskustelut) kohteesta. Lähtötiedoissa kiinnitetään huomiota lähtötietojen oikeellisuuteen ja riittävyyteen. Tarvittaessa tehdään lisäkartoituksia tai mittauksia. Nykytilan analysoinnissa oleellista ovat mm. näkymät, ilmansuunnat, pienilmasto, parhaat paikat ja ongelmakohdat.

Suunnitelmaluonnosten ja vaihtoehtojen tekemisessä tärkeitä ovat lähtötietojen analysoinnissa kertyneet tiedot (usein myös suunnittelua rajaavia tekijöitä), haluttujen tavoitteiden saavuttaminen sekä uusien innovatiivistenkin ratkaisujen esittäminen. Suunnitelmaluonnos tai -luonnokset käydään läpi tapaamisessa. Tarkastelun jälkeen valitaan jatkosuunnitteluun sopivin vaihtoehto.

Suunnitelmaluonnos jatketaan valmiiksi suunnitelmaksi, joka sisältää alussa sovitut asiakirjat sekä tarkkuustason. Tässä vaiheessa on usein vielä tarpeen käydä suunnitelma läpi yhdessä tilaajan kanssa, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään annettujen kommenttien perusteella valmiiksi.

Työ luovutetaan asiakkaalle ennalta sovitulla tavalla (paperilla / sähköisesti). Projektin päättämisen yhteydessä on myös palautteen aika. Palautte auttaa yhteistyössä eteenpäin ja kehittämään toimintaa.

Suunnittelun jälkeen voi alkaa rakentamisen valmistelu. kts. Rakennuttaminen ja valvonta tai Piharakentamisen palvelut yksityisasiakkaille