Piha- ja maisemasuunnittelu

Pihasuunnittelu (vihersuunnittelu, puutarhasuunnittelu)

luonnos-/ yleissuunnitelma yksityispihasta
  • Yksityispihat (omakotitalot, kesäasunnot, rivitalojen asukaspihat)
  • Taloyhtiöpihat
  • Koulujen ja päiväkotien pihat
  • Julkisten rakennusten ympäristöt
  • Yritysten piha-alueet jne.

Pihasuunnittelua tehdään sekä uusille pihoille että peruskorjauskohteisiin.

Suunnitelman lopputuotteena ovat suunnitelmapiirustukset ja niihin liittyvät asiakirjat (kuten työselostus, rakentamisen kustannusarvio, hoitotyöselostus tms.) Kts. suunnitteluprosessi

Pihasuunnitelman tarkkuustaso voi vaihdella yleissuunnitelmasta / luonnoksesta toteutussuunnitelmaan ja erilaisiin detaljeihin. Tarkkuustaso määritellään kussakin projektissa erikseen kohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kts. lisää suunnitelman tasot

Toteutus vaatii rakenteiden mitoituksen ja mittapiirrokset

Havainnekuva visualisoi miltä valmis rakennelma näyttää

Tärkeänä työkaluna suunnitteluprosessissa on vuorovaikutteinen keskustelu asiakkaan kanssa siitä, mitkä hänen toiveensa ja tarpeensa ovat. Yksityisasiakkaita varten on käytössä ”tarve- ja toivekartoituslomake”, joka käydään läpi suunnitteluprojektin alussa.

Suunnitteluprojektin lopuksi MaisemaVisio voi olla apuna kilpailuttamassa piharakentamisen urakkaa laatimalla urakka-asiakirjat ja/tai valvomalla toteutusta. kts.  Rakennuttaminen & valvonta tai Piharakentamisen palvelut yksityisasiakkaille


Maisemasuunnittelu

on laajojen maisemakokonaisuuksien suunnittelua. Maisemasuunnitelmat ovat joko yleissuunnitelmia tai toteutussuunnitelmia. Maisemasuunnittelua on mm:

  • puistoalueiden suunnittelu
  • ympäristön maisemavaurioiden korjaamisen suunnittelu (esim. kaatopaikkojen tai sorakuoppien  maisemointi)
  • tiehankkeisiin liittyvä maisemasuunnittelu
  • puistometsien käsittelyn ja hoidon suunnittelu

puisto- ja maisemasuunnittelun referenssit


Ota yhteyttä