Muut palvelut

MaisemaVisio palvelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti piha-asioissa.

Piharakentamisen palvelut yksityisasiakkaille

Rakentamisen lähtökohta on riittävän tarkka suunnitelma, jonka perusteella niin omatoimirakentaja kuin ammattitaitoinen viherrakentajakin voi kohteen toteuttaa.

Piharakentamisen palvelumme:

 • Autamme asiakasta luotettavan rakentajan löytämisessä ja valinnassa, katso myös Rakennuttaminen & valvonta
 • Autamme omatoimirakentajaa materiaalien hankinnassa
 • Autamme omatoimirakentajaa oikeiden työtapojen omaksumisessa (neuvonta), tai esim. konemiehen ohjauksessa tai toimimalla kohteessa työnjohtajana
 • Pienten, rajattujen kohteiden rakentaminen
Suunnittelu ja toteutus -malli rajattuihin kohteisiin:

Kokonaispaketti, jossa MaisemaVisio sekä suunnittelee että rakentaa pienen pihan tai sen osan. Hyöty asiakkaalle on mm. kustannussäästö, koska suunnittelua ei tarvitse tehdä niin yksityiskohtaisesti, esim. kivikkokasvi-ryhmän lopullinen sommittelu (kivet, kasviryhmien muotoilu) voidaan tehdä työmaalla.

Apuna, kun asiakas haluaa rakentaa pihansa pääosin itse

Voimme olla avuksi, kun asiakas haluaa toteuttaa pihansa pääosin itse: pienellä alkuopastuksella oppii oikeita työtapoja ja rakentaminen sujuu paremmin. Voimme myös olla ohjeistamassa konemiestä konetöissä ja myöhemmin neuvoa eteen tulevissa kysymyksissä.


Pihojen hoito:

 Jos kaipaat apua pihasi hoitoon, MaisemaVisio tarjoaa apua mm:

 • puiden ja pensaiden hoitoleikkauksiin (useimmat lajit lopputalvesta/alkukeväästä; mahlavuotoiset loppukesällä)
 • perennapenkin kunnostukseen (perennojen jakaminen, uudelleenistutus)
 • lannoitukseen, kalkitsemiseen tai muuhun perushoitoon
 • ohjausta ja opastusta kun itse haluat oppia pihan hoitoa paremmin
 • myös hoitosopimukset!

 Teemme myös pihojen hoitosuunnitelmia!


Selvitykset: 

voidaan tehdä suunnitteluprojektin osana tai omana kokonaisuutena esim. laajan hankkeen lähtöaineistoksi. Selvitys voi olla mm:

 • kasvitunnistusta
 • tietyn alueen kasvillisuustyyppiselvityksiä
 • ihmisten kulku- tai ulkoilureittiselvityksiä
 • käyttötoivekartoituksia (haastattelut yms)
 • pienilmastoselvityksiä
 • kasvillisuuden kunnon selvityksiä
 • metsien boniteetin, koon ja käytön selvityksiä
 • leikkipaikkojen turvallisuustarkastuksia

Selvityksiä voidaan tehdä niin maastossa havainnoiden, ihmisiä haastatellen kuin valmista aineistoa etsien, tutkien ja yhdistellen.


Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi!